Žhavé novinky
 

 

Sokol Dolní Počernice z.s.

s v o l á v á

valnou hromadu,

která se bude konat v pondělí 17.4. 2023 od 18:00 hodin

v hotelu Svornost, nacházejícím se na adrese: Novozámecká 284, Praha-Dolní Počernice, PSČ 19012

Program zasedání valné hromady:

Zahájení valné hromady (zahájení, uvítání delegátů a hostů, konstatování usnášeníschopnosti)

1. schválení jednacího řádu;

2. schválení programu jednání;

3. volba pracovního předsednictva;

4. volba návrhové komise;

5. zpráva o činnosti Spolku za období 2022-23

6. zpráva o činnosti jednotlivých oddílů spolku za období 2022-23;

7. zpráva o hospodaření spolku za období 2022

8. zpráva revizní komise za období 2022;

9. představení rozpočtu na rok 2023

10. diskuse;

11. závěr zasedání valné hromady.

Upozornění členům Spolku:

1. Člen, resp. osoba oprávněná jednat jeho jménem nebo zástupce člena Spolku, se prokáže při registraci účasti na valné hromadě platným průkazem totožnosti.

V Praze, dne 31.3. 2023

Petr Polcar

předseda výkonného výboru

Sokol Dolní Počernice z.s.

 

 

Přijďte si s námi zasportovat!

Sokol Dolní Počernice z.s. nabízí pestrou šíři sportovního vyžití v městské části Praha - Dolní Počernice.

Náš spolek sdružuje ve svých oddílech výkonnostní, ale i rekreační sporty a nabízí zajímavou alternativu pro trávení volného času mladým i starším lidem.

Mezi hlavní sportovní aktivity patří:

Sokol Dolní Počernice z.s. vlastní a provozuje několik sportovišť a areálů: hřiště pro kopanu, odbíjenou, tenisové kurty, budovu sokolovny a autocamping s ubytovacím a stravovacím zařízením. Uvedená zařízení využívají nejen členové našeho spolku, ale jsou pronajímána i veřejnosti, která má zájem o zdravý pohyb.

Náš spolek byl založen 12. ledna 1919 a podrobné zprávy o jeho minulosti, vývoji, ale i současném dění naleznete v záložce historie.


Naši partneři


 
 
 

 
 
sokol
Sokol Dolní Počernice z.s.
© 2008 by SoDoPo
п