Žhavé novinky
 

 

Sokol Dolní Počernice z.s.

Pozvánka na zasedání valné hromady spolku

Předseda výkonného výboru spolku

Sokol Dolní Počernice z.s.

IČ: 452 49 504

se sídlem Dolní Počernice,

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 1761 (dále jen „Spolek“)

s v o l á v á

valnou hromadu tohoto Spolku,

která se bude konat ve středu 13.10. 2021 od 18: 00 hodin

v hotelu Svornost, nacházejícím se na adrese: Novozámecká 284, Praha-Dolní Počernice, PSČ 19012

Program zasedání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady (zahájení, uvítání delegátů a hostů, konstatování usnášeníschopnosti)

2. schválení jednacího řádu;

3. schválení programu jednání;

4. volba pracovního předsednictva;

5. volba návrhové komise;

6. zpráva o činnosti Spolku za období 2020-21

7. zpráva o činnosti jednotlivých oddílů spolku za období 2020-21;

8. zpráva o hospodaření spolku za období 2020

9. zpráva revizní komise za období 2020;

10. návrh rozpočtu na rok 2021

11. diskuse;

12. závěr zasedání valné hromady.

Upozornění členům Spolku:

1. Člen, resp. osoba oprávněná jednat jeho jménem nebo zástupce člena Spolku, se prokáže při registraci účasti na valné hromadě platným průkazem totožnosti.

 

Petr Polcar

předseda výkonného výboru

Sokol Dolní Počernice z.s.

 

 

Přijďte si s námi zasportovat!

Sokol Dolní Počernice z.s. nabízí pestrou šíři sportovního vyžití v městské části Praha - Dolní Počernice.

Náš spolek sdružuje ve svých oddílech výkonnostní, ale i rekreační sporty a nabízí zajímavou alternativu pro trávení volného času mladým i starším lidem.

Mezi hlavní sportovní aktivity patří:

Sokol Dolní Počernice z.s. vlastní a provozuje několik sportovišť a areálů: hřiště pro kopanu, odbíjenou, tenisové kurty, budovu sokolovny a autocamping s ubytovacím a stravovacím zařízením. Uvedená zařízení využívají nejen členové našeho spolku, ale jsou pronajímána i veřejnosti, která má zájem o zdravý pohyb.

Náš spolek byl založen 12. ledna 1919 a podrobné zprávy o jeho minulosti, vývoji, ale i současném dění naleznete v záložce historie.

 
 
sokol
Sokol Dolní Počernice z.s.
© 2008 by SoDoPo
п